To je skvělé! Nikdy neprodáme ani nevyměníme Vaše údaje a budeme je uchovávat bezpečně. Naše emailové aktuality budou vždy obsahovat odkaz na odhlášení. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že volba "ne" znamená, že nebudete dostávat naše emailové informace o tom, jak můžete pomoci ukončit týrání hospodářských zvířat. Pokud v současné době od nás emailové aktuality dostáváte, volba "ne" zasílání těchto emailů ukončí. To je skvělé! Nikdy neprodáme ani nevyměníme Vaše údaje a budeme je uchovávat bezpečně. Upozorňujeme, že volba "ne" znamená, že nebudete dostávat naše emailové informace o tom, jak můžete pomoci ukončit týrání hospodářských zvířat. Pokud v současné době od nás emailové aktuality dostáváte, volba "ne" zasílání těchto emailů ukončí. To je skvělé! Nikdy neprodáme ani nevyměníme Vaše údaje a budeme je uchovávat bezpečně. Upozorňujeme, že volba "ne" znamená, že nebudete dostávat naše emailové informace o tom, jak můžete pomoci ukončit týrání hospodářských zvířat. Pokud v současné době od nás emailové aktuality dostáváte, volba "ne" zasílání těchto emailů ukončí.

Play
video

Dead salmon fish floating in water
Zastavte utrpení lososů

PODEPIŠTE OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDKYNI SKOTSKÉ VLÁDY

Znetvoření. Nemocní. Zaživa požíraní parazity. Naše nová šokující investigace odhalila, že na skotských farmách každoročně trpí miliony lososů.

Toto odvětví se má navíc do roku 2030 masivně rozšířit! Proto je nezbytné bezodkladně jednat a ukončit tuto nezměrnou krutost páchanou na citlivých a inteligentních tvorech, jakými lososi bezpochyby jsou.

Podepište náš otevřený dopis ještě dnes a vyzvěte skotskou vládu, aby zastavila další bezohlednou expanzi tohoto odvětví a zbytečné utrpení zvířat.

PODEPIŠTE DOPIS
VŠUDYPŘÍTOMNÉ UTRPENÍ

Vůbec největší průzkum skotského lososího průmyslu odhaluje nezměrné utrpení spojené se zamořením parazity a šokující úmrtností.

Skotsko je třetím největším producentem lososa obecného na světě. Každý rok se zde chová 24 až 56 milionů ryb, které se vyváží do více než 50 zemí světa. Za expanzi tohoto průmyslu však zvířata platí krutou cenu. Námi pořízené záběry odhalují hrozivé podmínky u pěti největších skotských producentů lososů, kteří dohromady tvoří více než 96 % tohoto odvětví.

Klecový chov zvířat je v dnešní době největším problémem welfare zvířat

CO INVESTIGÁTOŘI OBJEVILI?
  • Lososy napadené parazity, kteří jim požírají kůži
  • Ryby s otevřenými ranami zarůstajícími mořskými řasami a chybějícími kusy masa
  • Ryby ve špinavé vodě s nedostatkem kyslíku
  • Mrtvé ryby vyhozené v otevřených jamách, což ohrožuje biologickou bezpečnost
  • Mrtvé ryby plovoucí mezi živými v přeplněných holých klecích.

Některé z těchto zcela nevyhovujících životních podmínek přímo porušují britský zákon o welfare (životní pohodě) zvířat, ale bohužel mnoho z toho, co jsme viděli, je zcela standardní. Podmínky na jedné z námi navštívených farem byly ale tak otřesné, že jsme museli vše nahlásit úřadům.

Přes to všechno skotská vláda podporuje nezodpovědné rozšiřování těchto podvodních průmyslových velkochovů. Miliony dalších ryb jsou tak odsouzeny k utrpení a může být ohrožena i okolní vzácná příroda. Prosím připojte se k našemu otevřenému dopisu skotské vládě s požadavkem moratoria, které zastaví nekontrolovatelný růst skotských velkochovů lososů.

Podepište teď náš otevřený dopis skotské vládě, prosím. Požadujte moratorium na růst skotského lososího průmyslu.

Podepište teď

ŠIŘTE INFORMACE DÁLE

Prosíme, požádejte o podpis otevřeného dopisu také své přátele a rodinu. V boji za ochranu ryb a životního prostředí proti bezohledné expanzi skotského lososího průmyslu se každý podpis počítá.

SKOTSKÉ VELKOCHOVY LOSOSŮ: SKUTEČNÁ CENA

Ve volné přírodě je losos obecný schopen uplavat tisíce kilometrů. Na farmách je však uvězněn v holých, přeplněných klecích, kde nemůže dělat nic jiného než bezcílně plavat po dobu až dvou let.

V intenzivních podmínkách velkochovů se daří chorobám a parazitickým mořským vším. Tito paraziti způsobují rybám bolestivé rány a doslova je požírají zaživa. Mnoho lososů, které jsme viděli, bylo vešmi doslova obsypáno. Procedury, které je mají odstranit, například chemické koupele a použití teplé vody, způsobují lososům další bolest a stres.

Úmrtnost ryb na skotských farmách je šokující. Jen za prvních 10 měsíců roku 2020 bylo hlášeno téměř 3,7 milionu úhynů. Nepřiměřeně vysoká úmrtnost je způsobena chorobami, parazity, zraněními a vlivem špatného zacházení. Při našem vyšetřování jsme objevili mnoho mrtvých ryb plovoucích břichem vzhůru na hladině klecí.

V klecích jsou s lososy zavřeni i tzv. „čističi“, které chovatelé používají ve snaze o odstranění mořských vší. Někteří jsou odchyceni z volné přírody a umístěni do klecí s lososy. Tak i oni trpí mnoha stejnými problémy jako lososi v bezútěšných a nevyhovujících podmínkách. Jejich použití ale nemusí být účinné, a tak je jejich drahocenný život zbytečně promarněn. Všichni čističi jsou po porážce lososů vyhozeni a ponecháni napospas smrti.

Mrtví lososi se někdy ukládají na skládky, kde se často stávají potravou jiných zvířat. To představuje vážné ohrožení biologické bezpečnosti.

Znečištění vody způsobené rybím odpadem a chemikáliemi může zapříčinit růst škodlivých řas. Kromě toho je známo, že mnoho chemikálií uvolňovaných do životního prostředí z těchto farem je toxických pro ryby, ptáky a savce.

0 lidí chce lepší život pro lososy. 
Přidáte se k nim?
 

Dnes máte jedinečnou příležitost pomoci ochránit lososy od nesmírného utrpení.

Požadujte moratorium na bezohlednou expanzi skotského lososího průmyslu.

Podepište prosím náš otevřený dopis skotské vládě.

Description Value
Mobile sticky button text
Podepište hned
Desktop fly-in button text
Podepište hned
Field Tooltip Texts
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
GDPR opt-in question radio field Zůstaňte ve spojení dotaz
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Zůstaňte ve spojení

Field Label Texts
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED Transakce neproběhla z následujících důvodů:
IS_REQUIRED Je požadováno %%
IS_INVALID %% je neplatné
ENTER_A_NUMBER Prosím zadejte číslo
TWO_NEAREST_VALUES Dvě nejbližší platné částky jsou %% a %%
PLEASE_ENTER Prosím zadejte 
AN_INTEGER_VALUE celé číslo
MAX_TWO_DECIMALS částka s maximálně dvěma desetinnými čísly
VALID_VALUE platná částka
MINIMUM_IS Minimum je %%
MAXIMUM_IS Maximum je %%
Mandatoriness parameters
Payment method Country Field Coupled with Mandatory Comment
* * supporter.questions.228355     E-mail Optin
* * supporter.questions.473722 supporter.phoneNumber   Voice call optin
* * supporter.questions.473723 supporter.phoneNumber   SMS optin
Mandatoriness regulators
Parameter Value
phone-mandatory false

 

Parameter Value
Show only first form field
true