To je skvělé! Nikdy neprodáme ani nevyměníme Vaše údaje a budeme je uchovávat bezpečně. Naše emailové aktuality budou vždy obsahovat odkaz na odhlášení. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že volba "ne" znamená, že nebudete dostávat naše emailové informace o tom, jak můžete pomoci ukončit týrání hospodářských zvířat. Pokud v současné době od nás emailové aktuality dostáváte, volba "ne" zasílání těchto emailů ukončí.

ZAPOJTE SE: POŽADUJTE LEPŠÍ WELFARE RYB

Každý den je s rybami na farmách i ve volné přírodě zacházeno krutým způsobem a stejně tak jsou i zabíjeny. Ryby, skryté před zraky veřejnosti, nesmírně trpí ve velkochovech a při lovu v přírodě.

Když lidé hledají v supermarketech a restauracích ryby z chovů s dobrým welfare (životní pohodou), mnozí z nich si berou jako určité měřítko 5 největších certifikačních systémů:

Compassion in World Farming (CIWF) však prozkoumal standardy dobrého welfare těchto systémů a odhalil šokující pravdu: ryby certifikované těmito systémy trpí mnoha způsoby. Mnohé žijí ve špatných podmínkách v přeplněných nádržích a klecích. Jiné musí snášet pomalou a bolestivou smrt.

To se musí změnit!

Mezi praktiky povolené některými z těchto systémů patří:

  • ryby hladovějící až 14 dní,
  • malé nádrže nebo mořské klece přeplněné rybami,
  • pomalé a bolestivé usmrcování ryb bez rychlého a účinného omráčení,
  • střílení tuleňů a zraňování delfínů.

Stejně jako ostatní zvířata jsou i ryby emocionální a komplexní bytosti. Mohou trpět, mohou cítit bolest. Přesto jich miliardy tiše strádají. Protože nemají vlastní hlas, potřebují, abychom za ně mluvili my.

Tyto systémy se obvykle zaměřují na udržitelnost rybích populací a životní prostředí, což je důležitá práce. Měly by však také chránit dobrý welfare ryb. V současné době některé z těchto systémů nemají zavedenou vůbec žádnou ochranu ryb. Musí toho pro ryby, které certifikují, dělat mnohem více.

JEDNEJTE - použijte jednoduchý formulář a zašlete výzvu ředitelům těchto certifikačních společností, aby zavedli nebo zlepšili kritéria pro welfare miliard ryb.

Další informace

Provedli jsme analýzu a porovnání standardů dobrého welfare různých certifikačních systémů podle osmi klíčových kritérií – např. hladovění ryb, zabíjení volně žijících ryb a metod usmrcování, kdy ryby trpí pomalou a bolestivou smrtí – a určili jsme, kde je zoufale nutné provést zlepšení.

Na této stránce se dozvíte další informace o certifikačních systémech a kritériích dobrého welfare.

Mr
George
Chamberlain
BAP
Mr
Rupert
Howes
MSC
Mr
Chris
Ninnes
ASC
Dr
Kristian
Moeller
Globalgap
Mr
Paolo
Bray
The Friend of the Sea
Description Value
Field Placeholder Texts
supporter.title.other Jiné
supporter.firstName Křestní jméno
supporter.lastName Příjmení
supporter.emailAddress Email
supporter.postcode PSČ
supporter.address1 Adresa
supporter.address2 Adresa
supporter.city Město
supporter.region Kraj
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
GDPR opt-in question radio field Zůstaňte ve spojení dotaz
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Zůstaňte ve spojení

Field Label Texts
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED Transakce neproběhla z následujících důvodů:
IS_REQUIRED Je požadováno %% 
IS_INVALID %% je neplatné
ENTER_A_NUMBER Prosím zadejte číslo
PLEASE_ENTER Prosím zadejte 
AN_INTEGER_VALUE celé číslo
MAX_TWO_DECIMALS částka s maximálně dvěma desetinnými čísly
VALID_VALUE platná částka
Parameter Value
Sticky button on mobiles
0
Focused page (no standard header, menu etc.)
true

Jednejte!

Požádejte generální ředitele certifikačních společností, aby zavedli přísnější kritéria pro welfare ryb.

Náhled Vašich emailů