Načítá se...
Pan
Zdeněk
Nekula
Ministerstvo zemědělství

Jedinečná šance na změnu

Napište ministrovi zemědělství

Evropská komise právě teď připravuje návrhy změn právních předpisů na ochranu zvířat v EU. Tyto návrhy, které Komise předloží v průběhu roku, budou mít potenciál změnit život miliardám hospodářských zvířat v Evropě.

EU v rámci nápravy špatně fungujícího potravinového systému v současnosti reviduje zákony na ochranu zvířat s cílem upravit podmínky v chovech zvířat. Je to jedinečná příležitost zcela změnit systém. Kromě jiného máme šanci jednou provždy zakázat klece, vývoz živých zvířat z EU a mrzačení zvířat a také prosadit humánnější porážku pro všechna zvířata, včetně ryb.

To, že welfare hospodářských zvířat potřebuje rozsáhlá zlepšení, je již doloženo nespočtem vědeckých důkazů. A také lidé z EU žádají silnější evropskou legislativu, která se hodí do 21. století:

  • 1,4 milionů občanů podepsalo Evropskou občanskou iniciativu za zákaz klecí pro všechna hospodářská zvířata.
  • Přes 900 000 občanů podepsalo petici za zákaz vývozu živých zvířat z EU.
  • Petice se 150 000 podpisy požaduje lepší ochranu welfare ryb.

Po naléhavých výzvách občanů se v červnu 2021 Evropská komise zavázala k postupnému ukončení používání klecí v chovech zvířat. Nyní musíme zajistit, aby kromě zákazu klecí využila EU této příležitosti také k zastavení krutého vývozu živých zvířat z EU, zabíjení „bezcenných“ jednodenních kohoutků a bolestivých mrzačících zákroků, jako např. zkracování ocásků selatům. Nesmí se zapomenout ani na ryby. I ony cítí bolest a zaslouží si stejnou právní ochranu jako ostatní hospodářská zvířata.

Aby byl návrh předložený Evropskou komisí co nejambicióznější, nezbytně nutně potřebuje podporu ministrů a ministryň zemědělství v členských státech. Teď je řada na nich, aby se stali hrdiny a hrdinkami pro evropská hospodářská zvířata a zapsali se do historie chovu hospodářských zvířat v EU.

Pošlete e-mail českému ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi a požádejte ho, aby podpořil jedinečnou šanci na lepší život pro miliardy zvířat.

S vaší pomocí můžeme zajistit soucitnější budoucnost pro hospodářská zvířata v EU.

Poslat zprávu ministrovi

Sdílejte

Sdílejte tuto akci s přáteli, známými i rodinou. Musíme dát ministrovi zemědělství najevo, že zvířata nemohou čekat ani o vteřinu déle.

Záběr na bílé tele v kotci

Napište ministrovi zemědělství, ať se postaví na stranu hospodářských zvířat

 

Vyplněním formuláře odešlete tento e-mail ministrovi zemědělství České republiky, a požádáte jej tím, aby zajistil lepší budoucnost pro zvířata chovaná po celé Evropě.

Naposledy podepsal*a

 

CIWF